Aino K. Andresen 2024-04-26T09:29:31+02:00

Eksamineret, København, 2009.

Hjemmeside: www.atolk.dk

Facebookside: a-Tolk

Særlige spidskompetencer:

  • tolk på Tegnsprogskanalen
  • arbejdsmarkedstolkning
  • kirke- og salmetolkninger, både stemme- og tegnsprogstolkning
  • performancetolkning, særligt med fokus på musik.

 

 

Sprog & kompetencer