Ann Vestergaard 2018-02-27T22:10:36+01:00

Eksamineret tegnsprogstolk med 20 års erfaring. Jeg tolker alle discipliner – undtaget er Kirketolkninger.

Sprog & kompetencer