Elisabeth Busk 2020-01-04T16:19:40+01:00

Tolkefaglig erfaringer:

  • Tolkning i såvel privat som offentlig regi
  • Fjerntolkning
  • Telefontolkning
  • Uddannelsetolkninger
  • Socialtolkning
  • Tolkning på arbejdespladser
  • Hospital, læge, kommunalt, jobcenter og skoleregi
  • Taktiltolkning

Jeg er exam. tegnsprogstolk og har været fuldtidsbeskæftiget i faget siden 1984 hos CFD. November 2019 startede jeg som selvstændig tegnsprogstolk.
Jeg leverer og varetager en lang række forskellige tolkninger i såvel det offentlige som private regi og leverer en stabil og pålidelig indsats med høj service til kunder som omdrejningspunkt.

Sprog & kompetencer