Gitte M. Madsen 2023-01-18T10:57:00+01:00

Tegnsprog som modersmål.

Bopæl i København S og i Nordsjælland.

32 års bred tolke-erfaring, også med CI-brugere.

Uddannet tegnsprogstolk  i 1997.

Stærk i både aflæsning og tegnsprog. Mødestabil.

Leverandør hos DNTM via Tolkekonsortiet og dækker opgaver på Fyn og Sjælland.

Sprog & kompetencer