Helle Holm-Andersen 2018-02-27T22:16:26+01:00

Jeg er eksamineret tegnsprogstolk fra CBS 1996, og har mange års erfaring som tolk.
Jeg har været ansat som tegnsprogstolk i både store og mindre virksomheder, men har også lavet alt muligt andet i mit arbejdsliv.
Jeg har også flere uddannelsesforløb bag mig, den seneste som PBa i Ernæring og Sundhed fra University College Sjælland.
I 2012 etablerede jeg TOLKERIET og blev selvstændig tegnsprogstolk.
Mit hjem i hjertet af Sjælland er min base, og herfra driver jeg også min virksomhed.
TOLKERIET leverer tegnsprogstolk på Sjælland til opgaver:
* i kommuner, jobcentre, på sygehuse/hospitaler, skoler/uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, mm.,
* uddannelsesopgaver i Region Sjælland udbudt af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet – STUK
* og er – som del af Tolkekonsortiet – godkendt leverandør til sociale tolkeopgaver i Region Sjælland udbudt af Den Nationale TolkeMyndighed – DNTM.
TOLKERIET samarbejder med andre selvstændige tegnsprogstolke og leverandører af tegnsprogstolkning.
Så hvis jeg ikke selv kan komme som tolk, så kan en af mine samarbejdspartnere næsten med sikkerhed 🙂

Sprog & kompetencer