Helle Kristensen 2019-03-07T16:59:54+01:00

Jeg er uddannet fra KC i Århus i 2005, og har haft ansættelse ved CFD, Tolkecenter Danmark samt 12K.
Jeg valgte at starte som selvstændig tegnsprogstolk i august 2018.

Jeg har stor erfaring med tolkning indenfor job- og uddannelsesområdet samt indenfor det sociale område.

Sprog & kompetencer