Iben R. Andresén 2018-02-27T22:03:06+01:00

Jeg blev færdig uddannet i 2002, og har fungeret som tegnsprogstolk siden.

Jeg har en bred profil og tolker alt fra fødsler til begravelse. Jeg har et, ét års kursus i fysiologi og anatomi, og kursus i tolkning for døve i psykiatrien.

Ved siden af mit tolkevirke læser jeg en Master i professionel kommunikation på Roskilde Universitet, som afsluttes sommeren 2018.

Sprog & kompetencer