Janne Vad Kirkegaard 2020-05-07T09:48:03+02:00

Jeg er uddannet tegnsprogstolk fra tolkeuddannelsen i Århus, i 2008. Jeg har i det meste af mit arbejdsliv som tolk været ansat i 12K, men startede i sommeren 2018 som selvstændig tegnsprogstolk.

Jeg har i alle årene været fuldt beskæftiget inden for faget, og har gennem tiden stiftet bekendtskab med mange forskellige typer af tolkning.

Jeg forsøger altid på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt, og skulle jeg ikke selv have mulighed for at hjælpe med tolkning, så har jeg et tæt samarbejde med nogle af de dygtigste selvstændige tolke, som jeg kan kontakte/videreformidle kontakt til.

Sprog & kompetencer