Kickie Apitzsch 2024-03-13T08:45:46+01:00

Jeg er uddannet Dansk Tegnsprogs- og skrivetolk i 2024 og er startet direkte videre som selvstændig tolk.
Selvom jeg er nyuddannet har jeg over 30 års erfaring med tegnsprog.
Mine spidskompetencer er at aflæse alt slags tegnsprog.

Jeg er underleverandør til et par firmaer, hvilket gør at jeg også dækker DNTM og STUK opgaver.
Du er velkommen til at bestille direkte hos mig.

Mine interesseområder:
Tolke for døvblinde
Tolke spirituelle kurser/ alternative uddannelser

Sprog & kompetencer