Kirstine H. Lambert 2020-03-16T09:22:32+01:00

Uddannet fra KC i København i 2002.


-Døvblindetolkning

-Engelsktolkning

-Konferencer i ind- og udland

-Retstolk (Tolkenummer 3440)


Udvikling af haptiske signaler er en stor interesse, og jeg har i været med til et udviklingsprojekt indenfor området.

Udfordringer er velkomne og som regel findes der en løsning hvis der er et godt samarbejde. Samarbejde og fleksibilitet i tolkningen er meget værdifuldt for mig.

Sprog & kompetencer