Loa F. Jensen 2018-02-27T22:18:55+01:00

Jeg er uddannet i 2006 – selvstændig siden 2009.

Efteruddannet i retstolkning, kirketolkning, fjerntolkning.

Jeg synes godt om diversitet i min hverdag og tolker gerne på forskellige opgavetyper.

Er leverandør til DNTM.

Sprog & kompetencer