Nanne Birk 2020-10-08T07:45:31+02:00

Uddannet tegnsprogstolk i 1989, efter 10 års fuldtidsansættelse ved CFD har jeg holdt en lang pause fra faget hvor jeg bl.a. har uddannet mig til ingeniør og lavet administrativt arbejde. Nu arbejder jeg som fast nattevagt og tolker ved siden af. Jeg tolker gerne på “skæve” tidspunkter dvs. aften, nat og weekends.
Opgaver af kort varighed 1-2 timer er velkomne.

Sprog & kompetencer