Nikolaj Weischelfeldt 2020-05-29T10:07:13+02:00

Jeg er eksamineret tegnsprogstolk uddannet i 2000 i København

Jeg har stor erfaring med tolkning indenfor en lang række områder – fra arbejdspladser over retssager til undervisning.
Jeg har taget kurser i bl.a. retstolkning og tolkning indenfor psykiatrien.
Jeg er fleksibel og rykker ud med kort varsel.
Signfeldt samarbejder med andre selvstændige tegnsprogstolke og leverandører af
tegnsprogstolkning, så hvis jeg selv er forhindret i at tage opgaven, kan en af mine
samarbejdspartnere træde til så opgaven bliver løst.

Sprog & kompetencer