Pernille Hostrup 2020-01-08T10:26:56+01:00

Jeg er uddannet Tegnsprogstolk i 2008, fra Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, KC København. I 2015 blev jeg uddannet Fjerntolk og i 2018 Skrivetolk.
Jeg har siden 2008 arbejdet som tegnsprogstolk, hos Tolkecenter Danmark, Teamtegn og tilsidst hos Smaategn hvor jeg fra 2017-2019 har arbejdet som ren Fjern/video-tolk. Jeg startede op som selvstændig tegnsprogstolk i Maj 2019.

Jeg er bosat i Skanderborg, og dækker primært opgaver i Jylland og på fyn.

Jeg tolker alle typer af opgaver, men er især meget begejstret for, at tolke dialoger, det kan både være på hospitaler, jobcenter, bankmøder eller andet.

Jeg bestræber mig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt, og skulle jeg selv være forhindret i at dække en opgave, så har jeg et tæt samarbejde med andre selvstændige tolke, jeg kan tage kontakt til.

Du er velkommen til se kigge forbi min facebookside
www.facebook.com/pernillehostrup.dk eller min hjemmeside www.pernillehostrup.dk

Sprog & kompetencer