Pernille J. Clem 2018-03-13T20:03:49+01:00

Tolketeamet drives i fællesskab af fire af markedets mest erfarne tolke.

Vi har alle over 20 års erfaring med tegnsprogstolkning og har gennem tiden tolket alle tænkelige opgavetyper.

Høj faglighed, etik og tavshedspligt er en selvfølge hos Tolketeamet.

Sprog & kompetencer