Sidsel Wagner 2020-10-01T10:39:46+02:00

Jeg blev uddannet tegnsprogstolk i januar 2011.
I de efterfølgende knap 10 år har jeg været fast ansat i samme tolkefirma, indtil jeg 1. oktober 2020 sprang ud som selvstændig.

Jeg har stor erfaring indenfor tolkning i forbindelse med job, uddannelse, sundhed og på det sociale område.

Det er for mig et meget meningsfuldt arbejde og et stort ansvar at fungere som sproglig formidler i alle tænkelige scenarier.
Kommunikationen skal flyde frit uden at nogen parter føler sig hæmmede.

Jeg er god til at samarbejde og gør mig altid meget umage med at passe ind i enhver given situation.

Sprog & kompetencer