Sif Gerding 2022-08-22T09:02:11+02:00

Jeg er uddannet tegnsprogstolk i 2012 og skrivetolk i 2013. Fra 2012 til 2018 var jeg ansat i firma. Jeg er nu bosat på Fyn og startede som selvstændig i 2018.

Jeg har mange års erfaring med fjerntolkning. Derudover har jeg også taget videreuddannelse til retstolk, og har ydermere selv fungeret som domsmand. Derfor er jeg godt klædt på til tolkninger i retssystemet.

Engelsk tolker jeg gerne til og fra – både som tegnsprogstolk og skrivetolk. Jeg har et rimeligt tegnforråd på internationale tegn.

Alle slags opgaver kan sendes min vej, men jeg har ekstra erfaring med og forkærlighed for business, IT og jura.

Jeg er bosat i Vissenbjerg, og tolker derfor gerne på Fyn og i Trekantsområdet.

Sprog & kompetencer