Tina Camara 2021-12-08T10:16:08+01:00

Jeg er opvokset med tegnsprog som modersmål, CODA

Eksamineret Tegnsprogstolk i 1993
Har arbejdet i samme tolkefirma i 25år til
jeg startede som selvstændig i Dec. 2019

Har tolket en bred vifte af opgavetyper gennem de mange år
mine kompetencer er bla. Indenfor områder som ,
ældre døve, hospital, læge, behandlinger
jobcenter-arbejdspladser-møder, tekniske skoler, skole/hjem samtaler,
terapi både fysiske og psykiske, familie sager
retstolkning, ect

Jeg er fra 1/1/22 underleverandør i 3 tolkekonsortier hos DNTM,
kontakt mig hvis det er en opgave under DNTM

Sprog & kompetencer