Tina Klinger 2018-02-27T21:50:48+01:00

Alle former for tegnsprogs- og taletolkning, tegnstøttet kommunikation og taktiltolkning udføres mellem hørende og døve, døvblevne, hørehæmmede og døvblinde.

Uddannet år 2002

Jeg yder en glad, engageret, professionel og kompetent tolkning.  

Jeg leverer tolkning inden for alle sektorer, heriblandt også uddannelsestolkning for STUK og socialtolkninger
for DNTM i region Hovedstaden og Sjælland, samt DR og TV2s nyheder. Derudover sørger jeg for faglig udvikling, og holder mig opkvalificeret gennem diverse efteruddannelser, indenfor forskellige fag- og tolkeområder. Disse fremgår af min Facebook-side.

Jeg tolker i alle situationer og har blandt andet en bred tolkeerfaring indenfor følgende områder:

Arbejdspladser; personalemøder, samtaler mm.
Foredrag
Forældremøder
Hospitaler; undersøgelser, operationer, fødsler
Kursusaktiviteter; efteruddannelser, kompetenceløft mm.
Lægekonsultationer
Møder med det offentlige
Tolkning til døve med anden etnisk baggrund
Sociale begivenheder; barnedåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser, jubilæer mm.
Tv
Undervisningstolkninger

Jeg indgår i et tæt samarbejde med andre selvstændige tolke og mindre tolkefirmaer.

Desuden modtager jeg observations-, øve- og eksamenspraktikanter.

CVR nr. 30061691

Sprog & kompetencer