Værd at vide 2018-06-12T20:26:20+02:00

Værd at vide

Findtolk.nu er en platform lavet af selvstændige tegnsprogstolke for selvstændige tegnsprogstolke og deres tolkebrugere.

Siden har til formål at skabe mere gennemsigtighed i branchen og gøre det lettere for tolkebrugere og øvrige bestillere at få kontakt til erfarne og kompetente tegnsprogstolke.

Ved bestilling af tegnsprogstolkning, sker henvendelsen direkte til den valgte tolk via mail eller sms – uden ekstra mellemled eller administration.

Den samme tolk kan bookes til flere aftaler via én bestilling, hvis der er behov for tolkning over en længere periode.

Fordelen ved at bestille en selvstændig tegnsprogstolk er, at tolkene råder over deres egen kalender og dermed hurtigt kan bekræfte en bestilling.

Tolk via Kommunen

Er du døv tolkebruger og skal til møde med kommunen eller jobcenter, eller er du sagsbehandler, og skal have en samtale med en døv borger, kan du bestille tegnsprogstolk direkte via sms eller mail til tolken. For at bekræfte en bestilling skal tolken have navn på tolkebrugeren, adressen hvor tolkningen finder sted, et start -og sluttidspunkt og EAN nr. til fakturering.

Tolk på arbejdspladsen

Er du døv tolkebruger og har behov for et pålideligt og dygtigt tolketeam på arbejdspladsen? De selvstændige tegnsprogstolke har et tæt netværk og er leveringsdygtige i et skræddersyet tolketeam der passer til lige præcis dine behov. Kontakt en af de selvstændige tolke og få sammensat et team efter dine ønsker.
For at bekræfte en bestilling til tolkning på arbejdspladsen skal tolkene have en kopi af din jobcenter bevilling, så det bevilgede antal tolketimer overholdes.

Tolk via DNTM

Skal du bruge tolk til lægen eller til sociale arrangementer skal du bestille en tolk som har leverandøraftale med DNTM (Den Nationale Tolkemyndighed).
Listen over godkendte leverandører finder du via dntm.dk.

Tolk i skolen via Jobcenter

Er du døv tolkebruger og har fået bevilget tolk til undervisningen på din skole, kan du bestille tegnsprogstolk via sms eller mail til tolken.

For at bekræfte en bestilling skal tolken have en kopi af din bevilling fra kommunen.

Ved tolkning på videregående uddannelser skal tolkning søges hos Styrelsen for Videregående Uddannelser gennem SU-kontoret på skolen. Tolkning på videregående uddannelser er styret af udbud, og du kan derfor ikke frit vælge tolk.