Astrid M. Donatsky 2018-02-27T22:10:54+01:00

Jeg er en del af virksomheden Tolk&Co. Tolk&Co er en tomandsvirksomhed bestående af mig og Inger Calundan – en virksomhed fyldt med engagement og ekspertise med fokus på kvalitet og tryghed i den formidling, vi leverer. Vi leverer primært tolkning på Sjælland, men varetager også opgaver i resten af Danmark og udlandet.

Jeg blev uddannet tegnsprogs- og MHS-tolk i 2005. Jeg har 13 års alsidig erfaring, og en bred vifte af efter-videreuddannelse med mig i bagagen. Jeg arbejder som nyhedstolk på Tegnsprogskanalen og fungerer også som censor på tolkeuddannelsen. Jeg er uddannet retstolk, og varetager også gerne opgaver af juridisk karakter. Derudover er jeg også at finde på DNTMs leverandørliste i konsortiet De7.

Kommunikation, der flyder og fungerer, er mit drive. Jeg har fokus på kundens ønsker og tolkesituationen og kan bidrage med en omfattende erfaring og høj faglighed. Tilsammen skaber dette den bedst mulige tolkning.

Tolkning er det, jeg brænder for – og særligt tolkning fra dansk tegnsprog til dansk og engelsktolkning.

Sprogene er mit engagement – dansk tegnsprog og dansk. Jeg vægter at følge med og være med, hvor sprogene og kulturerne er og bevæger sig hen. Det synes jeg er en forudsætning for at være en stærk formidler mellem to sprog og kulturer.

Så har du brug for en professionel, erfaren og velkvalificeret tegnsprogstolk, så er du kommet til det helt rette sted.

Sprog & kompetencer