Christina Birch-Hougs 2021-09-17T10:05:32+02:00

Jeg er uddannet tegnsprogstolk siden 2005.

Jeg er retstolk og har gennemgået kursus inden for psykiatri.

Jeg tilbyder: professionalisme – fleksibilitet – højt fagligt niveau og stabilitet

Jeg dækker hele Sjælland og hvor behovet ellers er.

Sprog & kompetencer