Ditte Seibert 2022-01-07T18:28:00+01:00

Hej! 

Jeg er uddannet fra KC-KBH i 2004. Herefter fuldtidsbeskæftiget i TC 1866, Brohusgade, frem til 2011, hvor jeg flyttede til Fyn. Med interesse for sprog og kultur valgte jeg at tage endnu en Bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Siden 2015 har jeg arbejdet som selvstændig og er fra 2022 underleverandør i konsortiet SIGNATOLKENE.

Jeg er uddannet døvblindetolk i 2021, et kursus udbudt af FDDB/DNTM. 

Jeg varetager primært opgaver på Fyn, men dækker gerne opgaver i hele Danmark. Udover mit almene tolkevirke, har jeg rejst med døvegrupper, været forsanger i 18-hands gennem 20 år og tolket nyheder på tegnsprogskanalen. Jeg er især glad for at tolke teater og performance, og har derfor (skygge-)tolket flere forestillinger på københavnske teatre, gay-pride, samt hos GLAD teater. 

Det vigtigste for mig i en tolkesituation er et gensidigt godt samarbejde – før, under og efter opgaven – det giver tryghed og skaber de bedste resultater. 

Sprog & kompetencer