Dorte M. Larsen 2018-03-13T20:02:05+01:00

Eksamineret tegnsprogstolk fra KC Århus, 2001
17 års erfaring som tegnsprogstolk.

Tolk til dig tolker for døve, døvblevne, hørehæmmede, døvblindblevne, CI-brugere og hørende der har brug for tolk.

Jeg tilbyder kompetent og professionel tolkning der skaber rammerne for en tryg oplevelse for alle brugere. Jeg er loyal, fleksibel og mødestabil.

Der ud over er overholdelse af tavshedspligten en selvfølge.

Sprog & kompetencer