Hanne Neerup 2022-01-18T17:50:45+01:00

Jeg blev uddannet tegnsprogstolk i 2005 og har igennem årene oparbejdet en stor erfaring, med at tolke mange forskellige opgaver. Jeg har været selvstændig siden 2014.

Jeg tilbyder tolkning i alle situationer, hvor døve, døvblevne, CI-brugere, og hørehæmmede skal kommunikere med hørende.

Du kan bestille mig til følgende opgaver:

 • Tolkning på arbejdspladsen
 • Behandlinger af fysisk og psykisk karakter: – f.eks. fysioterapi, massage og psykolog
 • Fritidsaktiviteter såsom fodboldtræning og gymnastik
 • Kurser – f.eks. videreuddannelsesforløb, workshops og konferencer
 • Hospital og lægebesøg
 • Fester

Jeg er med i det nye udbud hos DNTM og STUK (2022-2027) som underleverandør til flere konsortier og du kan derfor kontakte mig direkte, hvis du skal bruge tolk til DNTM. Jeg tolker også på diverse uddannelser som underleverandør til fritvalgsleverandører hos STUK.

Opgaver jeg ofte har tolket og har stor erfaring med:

 • Konferencetolkning i Danmark og udlandet – ofte på engelsk.
 • Tolkning på universitetsniveau
 • Tolkninger med teknisk sprog/indhold
 • Møder – typisk på arbejdspladser

Interesseområder

 • Tolkning til og fra engelsk ( jeg har boet i Canada og taler flydende engelsk)
 • Psykologi – jeg er meget interesseret i menneskers udvikling, og elsker at tolke alle mulige former for behandling såsom parterapi, individuel terapi og samtalegrupper.
 • Selvudvikling – jeg tolker gerne kurser, der har fokus på selvudvikling – det kan være workshops og længere eller korterevarende alternative uddannelser.
 • Konferencetolkning og mødetolkning på arbejdspladser

For mere dybdegående informationer om hvem jeg er, og hvilke kurser jeg har bag mig, så vil jeg anbefale at gå ind på min hjemmeside

Selvom jeg bor i København, dækker jeg gerne opgaver andre steder i Danmark.     

Sprog & kompetencer