Ingeborg R. Lautrup-Jacobsen 2021-08-11T13:04:06+02:00

Jeg er selvstændig tegnsprogstolk med solid erhvervserfaring siden 2007 primært indenfor tegnsprogstolkning og TSK(TegnStøttetKommunikation) til døve og hørehæmmede tolkebrugere, der har brug for tolk på arbejdspladsen, på sygehuset, hos lægen, på kurser, til familiefesten, på spejderlejren eller på uddannelsen.

Sprog & kompetencer