Johanne Smerlov 2022-01-19T08:19:35+01:00
Konsortiet Tegnsprogstolkning.dk består af 9 selvstændige tegnsprogstolke med mange års erfaring.
Vi repræsenterer et højt fagligt niveau – kvalitet, præcision og service er i fokus.

Sprog & kompetencer