Mette Bjerring 2019-02-26T21:12:16+01:00

Uddannet fra KC i Aarhus i 2004. Jeg har tidligere været ansat ved CFD, Tolkecenter Danmark og 12K. I sommeren 2018 startede jeg dog som selvstændig tegnsprogstolk.

Jeg har stor erfaring med tolkning indenfor uddannelse, job og sociale tolkninger.

Sprog & kompetencer