Molle Schelander 2020-01-04T16:46:03+01:00

Jeg er uddannet tegnsprogstolk fra KC Aarhus i 2004 og har siden været ansat som fuldtidstolk hos CFD. Jeg videruddannede mig til skrivetolk i 2013.

I August 2019 startede jeg som selvstændig tolk og jeg tolker i hele Jylland og på Fyn. Jeg bestræber mig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og er det ikke muligt for mig at tage en opgave, har jeg et tæt samarbejde med andre selvstændige tolke kan jeg kan tage kontakt til.
Jeg har stor erfaring med bla jobcenteropgaver, uddannelseopgaver og opgaver inden for det sociale område.

Sprog & kompetencer