Riinette Askgaard 2020-03-15T08:39:38+01:00

Fra Fredag d. 14/3-2020 til Mandag d. 13/4-2020 er jeg tilgængelig for opkald fra døve,hørehæmmede og ci-brugere, som ønsker at kontakte egen læge vedr. mistanke/bekymring for coronavirus.
Jeg kan kontaktes på Skype: tolk@askgaard.org

Jeg er uddannet tegnsprogstolk og sociolog med speciale i minoritetsstudier.

Jeg har efterfølgende taget opgraderingskurser til både skrivetolk og fjerntolk. Jeg er godkendt retstolk af justitsministeriet og godkendt til at tolke køreprøver i Midt- og vestsjællands politi kreds.

Jeg er medforfatter til bogen “Performancetolkning – når tolkning bliver en kunstart” og har i de seneste år beskæftiget mig en del med tolkning til døvblinde (taktilt, taletolkning og brugen af haptiske signaler).

Jeg har været på kursus i ledsagerteknik og har på det seneste haft særligt fokus på at udvikle nye og kombinere kendte metoder indenfor døvblindetolkning – især indenfor synstolkning til både døvblinde og blinde.

Sprog & kompetencer