Sara P. Didriksen 2018-02-27T21:42:57+01:00

Jeg er født i 1980, og har arbejdet som tolk siden 2010.
De første 5 år som fastansat hos et tolkefirma, og i 2015 valgte jeg så, at starte som selvstændig tolk.

Jeg elsker at arbejde som tegnsprogstolk. Det er et job som giver mig mulighed for en arbejdsuge med variationer og et samarbejde på kryds og tværs, både med kunder og med kollegaer.

Sprog & kompetencer