Sofie Jørgensen 2018-02-27T21:45:34+01:00

Født ’69 og bosat i Vanløse, klassisksproglig student ’87, eksamineret tegnsprogstolk ’02, og siden videreuddannet og certificeret retstolk, fjerntolk, kirketolk og skrivetolk.

1. fremmedsprog: italiensk

Sprog & kompetencer